Nederland tijdens en voor de Eerste Wereld Oorlog

Nederland tijdens en voor de Eerste Wereld Oorlog

visuel_1914.jpg

 

Project: Nederland tijdens de eerste wereld oorlog
Books:  

  • Geïnterneerde Vliegtuigen 1914/1918
  • De Oranje Bollen 1911/1920

De introductie van het vliegtuig als strijdmiddel in de Eerste Wereldoorlog heeft geleid tot een niet eerder gekende wijze van oorlogvoering. In nauwelijks vier jaar onderging de vliegende krat als product van de primitieve luchtvaart een stormachtige ontwikkeling tot een onmisbaar geworden multi-inzetbaar wapenplatform. De militaire leiding van het neutrale Nederland heeft al vroeg in dit wereldconflict het belang van dit nieuwe wapen ten dienste van de nationale defensie ingezien. Helaas heeft de realisering van de vaak goed onderbouwde plannen tot oprichting van een land- en marinevliegdienst enorme moeite gekost. Bovendien moesten om dit doel te bereiken voor die tijd hoge investeringen worden opgebracht. Zowel qua organisatie, maar vooral op materieel gebied, werden vele hindernissen en beperkingen ondervonden. Een oorspronkelijk duidelijk visie kon hierdoor slechts ten dele in daden worden omgezet.

Verwacht: Het is nog onduidelijk wanneer ze uitkomen, maar zodra er meer bekent is laten wij het direct weten.